Kelten – wie zijn dat?

Kelten zijn ín! Er is altijd wel ergens in Europa een grote Keltententoonstelling die veel bezoekers trekt (ook nu weer). De aandacht gaat dan uiteraard uit naar de vaak fantastisch mooie objecten die de Kelten voor ons hebben achtergelaten in graven en nederzettingen. De fraaie catalogi die die exposities begeleiden zijn zonder meer altijd de moeite waard. Heel vaak komt daarin de vraag naar voren wat de Kelten nu eigenlijk waren. En vrijwel altijd wordt daar geen antwoord op gegeven. Althans geen bevredigend antwoord. Dat maakt de Kelten mysterieus.

Was het een volk, een natie, een samenraapsel van verschillende groepen, een culturele eenheid of niet meer dan een aanduiding van Grieken en Romeinen van ‘barbaren’ die ten noorden van de beschaafde wereld woonden ? In deze lezing wordt nader op die vraag ingegaan. Of er een bevredigend antwoord wordt gegeven is aan u. Aan de orde komen begrippen als historische bronnen, La Tène, materiële cultuur, snavelkannen, kunststijlen en klimaatveranderingen. Tenslotte gaan we op zoek naar de legendarische stad Pyrene. 

De lezing wordt verzorgd door Johan Hendriks.
Dinsdag 21 maart 2023, aanvang 19.30 uur. Deze lezing is uitsluitend voor leden van Heemkring Molenheide.

terug naar Agenda