Brand in Villa Golfhaus

De Mulder nummer 160 is uit

Berry Bots schrijft in De Mulder nummer 160 over de ‘groote brand in Molenschot’ in 1939. Jan de Vet † vertelt over de eerste gymnastiekvereniging in Gilze, Bert Willemen laat de oude vaandels van Jachthoorn en Trompetterkorps EMM zien, Alex Emmen en Anton van Hoek doen een kadastrale speurtocht in Gilze. Tenslotte vervolgt Fiona Conrads haar feuilleton over Kaasmakerij Bastiaansen in Molenschot.

Op 6 april 1939 verschijnt er in veel Nederlandse landelijke en regionale kranten een bericht over “een groote brand te Molenschot”. Hierbij ging een villa, andere kranten spreken over een landhuis, totaal verloren. Het pand brandde tot de grond toe af. Voor mij was het bestaan van deze villa geheel nieuw. Na een speurtocht door diverse archieven en websites en de nodige contacten, lukte het om meer informatie over het pand, de eigenaar en de brand boven water te halen. Tot zover de opening van het verhaal door Berry Bots, die de gehele geschiedenis boven water haalt.

Gilze 1930. De gymnasten bezig op het terrein naast de kerk. Links in witte trui de technisch leider Leo Maas en rechts in zwarte toog kapelaan Koopmans. Foto: F. Jacobs

 

Jan de Vet† schreef: In 1929 hadden enkele gymnastiekliefhebbers de koppen bij elkaar gestoken om in Gilze ook tot deze tak van sport te komen. In het Patronaat, waar ze gebruik konden maken van een ruimte, werd aanvankelijk meer gepraat dan geturnd omdat de nodige toestellen ontbraken. Dat werd beter toen de jongelui uit eigen middelen een spanrek en een springplank hadden aangeschaft. Nog beter werd het in 1930 toen door toedoen van kapelaan Koopmans Gymnastiekvereniging Sint Jozef werd opgericht. Het hele verhaal vindt u in De Mulder 160.

Bert Willem over het Rijense EMM: In 1962 ontstond een splitsing bij harmonie ‘Vlijt en Eendracht’ uit Rijen. Een aantal leden nam afscheid van deze muziekvereniging en men ging met een eigen vereniging verder. ‘E.M.M.’ is opgericht op 20 juni 1963 door Harry Broers uit Rijen en bestond uit voormalige leden van de drumband van harmonie ‘Vlijt en Eendracht’. De drumbandleden hadden al vanaf 1958 zelf een geïmproviseerd uniform: een donkergrijze pantalon, een wit overhemd en grijze stropdas. Harmonie en drumband groeiden steeds verder uit elkaar. Voor de harmonie waren concerten op het podium belangrijker dan marcheren door de straten. Een breuk kon niet uitblijven.

Sint Jozefschool en klooster te Gilze. Foto: Heemkring Molenheide

Alex Emmen en Anton van Hoek speuren kadastraal Gilze af: De nieuwbouw van de Openbare Basisschool De Wildschut (daarvoor De Klimop en Sint Jozefschool) was de aanleiding voor dit onderzoek. We hadden een artikel in gedachte over de historie van de school dat rond de opening van de nieuwbouw gepubliceerd zou kunnen worden. Maar over de voormalige Sint Jozefschool is al het nodige geschreven. Lees er ‘Duizend jaar Gilze’ maar eens op na. Echter een monumentaal en veel gefotografeerd gebouw, dat 105 jaar (1870–1975) het aanzicht van de Heuvel heeft bepaald mag best nog eens op een andere manier belicht worden.

Het elfde deel van een feuilleton over de kaasmakerij Bastiaansen in Molenschot, waarin Jan Bastiaansen vertelt hoe het kaasmaken in de jaren ’70 als hobby begon en zich ontwikkelde tot een groot bedrijf door pionierswerk, innovatie en steeds oplossingen zoeken voor gerezen problemen. In de voorgaande delen kwam de ontwikkeling van de kaasmakerij aan de orde. Dit deel gaat over leiding geven.

Wilt u de complete verhalen lezen, dan kunt U De Mulder 160 bestellen bij Jac Kuijsters: Heuvelstraat 3, 5126 CM  Gilze tel. 0161 – 45 18 30. Ook kunt u zich hier als lid van Heemkring Molenheide aanmelden, dan krijgt u het kwartaalblad gratis thuisbezorgd.
Aanmelden als lid: klik hier

HvO