Overdracht vlaggen KVO en Boerinnenbond

Ook de vlag van de voorloper van de KVO werd overgedragen. Naast deze twee vlaggen werden ook bescheiden overgedragen zoals jaarverslagen en statuten.

Heemkring Molenheide zal deze documenten bekijken en zoveel mogelijk digitaliseren zodat deze ook nog voor het nageslacht bewaard blijven en toegankelijk zijn.