Redactie De Mulder

Redactieteam De Mulder
Het redactieteam van verenigingsblad De Mulder schrijft, bewerkt, verzamelt en publiceert heemkundige artikelen voor het kwartaalblad en verzorgt ook de opmaak. De redactie komt iedere twee maanden bij elkaar om  binnengekomen artikelen te bespreken, de kwaliteit te bewaken en de lay-out van De Mulder te verzorgen. Het belangrijkste agendapunt is steeds: nieuwe ideeën aandragen en uitwerken voor artikelen of themanummers.

Artikelen schrijven en aanleveren
Een artikel schrijven is vaak een tijdrovende maar boeiende bezigheid. Bronnen raadplegen, feiten verifiëren, aanvullend archiefonderzoek doen en mensen interviewen. Het kan er allemaal bijhoren. Ook ‘gastschrijvers’ leveren artikelen aan, leden van onze heemkring die daarmee een onmisbare bijdrage leveren aan het in stand houden van het blad. De redactie begeleidt hen zo nodig en ondersteunt hen bij het schrijven van een artikel. Ook andere werkgroepen leveren kopij aan. Met name de genealogen van de heemkring doen dit  in de vorm van kwartierstaten.

Redactie
De redactie bestaat (in alfabetische volgorde) uit: John Aarts, Jeanne van Beek, Berry Bots, Alex Emmen (voorzitter), Connie Hoevenaars, Jac Kuijsters, Arda van Puijenbroek en Bert Willemen.

Redactieadres
Het redactieadres van De Mulder is:
Alex Emmen, Den Dries 15, 5126 EC Gilze
tel. 0161 – 451627 e-mail: info@heemkringmolenheide.nl
Meer weten over De Mulder? Klik hier De Mulder