Bestuur

Het bestuur (2017) van Heemkring Molenheide in Gilze en Rijen bestaat uit:

voorzitter:             Bert Wagemakers
secretaris:             Floor Hartog
penningmeester:  Ben Robbers
leden:                   Mariëlle van Hezewijk, Ad Jonkers, Kees Tijs, Piet Weterings

Postadres van het secretariaat:
Secretaris Heemkring Molenheide tel. 0161-222 512
Nieuwstraat 22, 5126 CE Gilze
e-mailadres: info@heemkringmolenheide.nl

Voor de routebeschrijving naar ons heemgebouw: klik hier


Werkgroepen
In het bestuur zitten vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen. Op deze manier proberen we de onderlinge communicatie zo goed mogelijk te waarborgen.

De verdeling is als volgt:
Ad Jonkerswerkgroep Tuin en Gebouw, Tentoonstellingscommissie
Vacaturewerkgroep Facilitaire dienst
Kees Tijs:organisatie ledenbijeenkomsten, nieuwsbrief en ledenbestand, genealogie
Mariëlle van Hezewijkcommunicatie en projecten
Piet Weteringsbibliotheek, archief en project digitalisering
Bert Wagemakersalgemene coördinatie