Agenda

Stamboomonderzoek

In december zijn er weer een vrije inloopdagen voor het stamboomonderzoek in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze:

maandag 11 december: 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 12 december: 13.30 tot 16.30 uur
(meer…)

Opening kerststal en lezing

Op deze avond openen wij traditioneel onze kerststal. Aansluitend is er nog een lezing voor de leden van Heemkring Molenheide. Aanvang 19.30 uur in ’t Oude Raadhuis.

Wat weet u van de kerststal?
Veel mensen hebben er thuis een staan, een kerststal met veel kurk en hout of in de vorm van een grot. Daar ligt dan een kindje en Maria knielt naast Hem. De os en de ezel ontbreken vrijwel nooit, net zo min als de herders met enkele schaapjes. In de verte komen de drie koningen aan, vergezeld van een kameel.

(meer…)

Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 24 januari houden wij onze Algemene Ledenvergadering. De agenda en relevante stukken ontvangen onze leden via de nieuwsbrief. Verdere informatie volgt nog.

Lezing Honderd jaar algemeen kiesrecht

Voor deze lezing hebben we Corien Prins uit Rijen, hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg èn voorzitter van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, bereid gevonden om deze voor ons te verzorgen. Verdere informatie hierover volgt nog.